aflosvrije_lening

Aflossingsvrije Lening

Aflossingsvrije Lening betekent niet aflossen

 

Indien u een aflossingsvrije neemt wilt dan betekent dat dat u gedurende de looptijd van de lening niets aflost. Dit kan op verschillende manier. In bepaalde gevallen wordt er naast de lening een spaar bedrag opgebouwd om t.z.t. de aflossingsvrije wel in één keer in te lossen. Deze vorm wordt ook met een spaarkrediet genoemd. Een andere naam die ook wel wordt gebuikt voor een aflossingsvrije lening is een rente krediet en indien er sprake is van een onderpand dan is een WOZ Krediet ook vaak een vorm van een lening waarbij niet direct wordt afgelost.

Aflossingsvrije Hypotheek

Deze vorm wordt veel gebruikt bij de aanschaf van zaken die een lange termijn meegaan. Zo wordt er bij hypotheken ook gesproken over een aflossingsvrije hypotheek. Waarbij er vaak pas aan het einde van de looptijd (30 jaar) wordt afgelost.
Anno 2012 gelden er restricties met betrekking tot een aflossingsvrije hypotheek wat betreft de aftrekbaarheid van de rente. Laat u hierover vakkundig voorlichten.

Voordelen aflossingsvrije lening

Lage maandlasten

Alleen betalen van rente

Nadelen aflossingsvrije lening

Lange looptijd

Niet aflossen is risico voor restschuld einde looptijd

Alternatieven voor aflossingsvrije lening

Op de site van kredietcoach kunt u veel verschillende kredietvormen met elkaar vergelijken. Een alternatief voor een aflossingsvrije lening kan zijn een Tweede Hypotheek. Indien u wel wenst af te lossen dan kunt u ook een doorlopend krediet  overwegen. Er zijn veel alternatieven denkbaar. Over het algemeen is het slim om in elk geval er rekening mee te houden dat de lening een keer moet worden afgelost. Soms vergeten mensen dat en dat kan tot financiële problemen leiden en dat dient voorkomen te worden. Indien u op het punt staat een lening aan te vragen of uw bestaande lening(en) onder de loep te nemen, dan adviseren wij u om in elk geval het gratis Ebook aan te vragen met hierin vermeld de 15 valkuilen bij het aanvragen van een krediet. U vind dit links op deze website.